Künye

RAKI: THE SPIRIT OF TURKEY
Overteam Yayınları adına sahibi Metin Solmaz
Yazar: Erdir Zat
Çeviri: Bob Beer

Danışma Kurulu: Murat Belge, Raşit Çavaş,
Bahattin Yücel, Vefa Zat
Editör: Nancy Öztürk
Grafik Tasarım: Vecdi Özkan

Basım Tarihi: Eylül 2012, İstanbul

ISBN  978-605-4588-05-3

© 2012, Overteam Yayınları
Bu kitabın yayın hakları Overteam Yayınları’na aittir. Kitabın tamamı veya bir bölümü hiçbir biçimde çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden elde edilmek üzere saklanamaz.

Overteam Yayınları
Ömer Avni Mah. Sulak Çeşme Sok. Geyik Apt.
No: 3 D: 6 Gümüşsuyu 34427 Beyoğlu, İstanbul

Tel: (212) 252 74 25
Faks: (212) 252 74 28

E-posta: biz@overteam.com
www.overteam.com